Трудности с храненето

Какво представлява „Стълбата на храненето“

Да предлагаме ли отново храна, ако детето отказва да я яде?

Отговорът на въпроса е категорично „да“.
Онова, което се случва в действителност е, че след няколко отказа родителите спират да предлагат отказаната храна. Така тя трайно изпада от хранителния репертоар на малчугана.

Децата отказват храни по много причини.

Много често казват, че „не харесват“ нещо, само защото то не им е достатъчно познато. Счита се, че детето има нужда да опита една храна поне 8-10 пъти, за да я приеме. Дори една хапка се брои за опитване.

В действителност децата не винаги са готови да опитат една храна, когато я видят за първи път. Между предлагането и опитването има няколко стъпки, които могат да бъдат между 6 и 32! Може би звучи абсурдно, но специалистите по хранителна терапия са свидетели на този феномен ежедневно в практиката си. Ние използваме в практиката си понятието Стълба на храненето като в различните школи по хранителна терапия тази стълба има различен брой стъпала, но идеята е изцяло сходна.

Стълба на храненето

Какво всъщност представлява тази стълба?

Тя е визуализация на механизма, по който едно дете се научава как да изследва, да се ангажира и да яде нови храни. За разлика от нас възрастните, малчуганите понякога имат нужда да опознаят и изследват една храна, преди да я опитат. Разбирането на стълбата на храненето ще ви покаже как изглежда приемането на храната през очите на деца  и ще ви помогне да трансформирате предизвикателствата по време на хранене в по-положително поведение и преживяване.

Да започнем с това, че храненето е една от най-сложните физически задачи за човешкото тяло. Това действие, с което всички сме свикнали, изисква участието на всички органи на тялото (храносмиалтелн тракт, черен дроб, жлъчка, органи на отделителната система, опорнодвигателн апарат, почти всички мускули),  както и на всичките ни сетива, които не са 5, а 8. Всички тези органи и сетива трябва да работят заедно и в синхрон, за да се случи храненето. Със синхронизацията не процеса са ангажирани мозъка и нервната система. Ето защо храненето е сложен процес и за някои малчугани то може да бъде сериозно предизвиактелство.

Някои деца може да имат затруднения с дъвкателните умения и да отказват храни, защото не умеят да ги дъвчат. Други може да имат по-силно сенозрна реакция към една или две храни, към цяла група или към конкретен вид текстура. Например детето може да има проблем с мокри и хлъзгави храни, със смесени текстури, с храни, които се докосват и т.н. Това не са капризи, а сензорни дразнения, към които все още незрялата сензорна система на малучгана трябва да се адаптира и да приеме.

Именно преминаването по стълбата за храненето е визуализация на тази постепенна адаптиация и приемане на новите храни. Тя може да ви даде и нова насока как да помогнете на детето си да приеме и да се наслади на нови и отказвани преди това храни , да позволи на на вас и вашето дете да се чувствате малко по-спокойни по време на хранене.

От „толерирам“ към „ям“

Стъпка 1. ТОЛЕРИРА

Първото стъпало от стълбата е свързано с толерирането на дадена храна. Детето се научава да може да бъде в една стая с храната, без това да го притеснява; да я вижда на масата (в чинията на друг) и с последствие в своята собствена чиния.

Стъпка 2. ВЗАИМОДЕЙСТВУВА

Второто стъпало включва взаимодействие с храната. Детео може да учасрва в приготвянето или сервирането й. Може да я разбърка, докосне с прибор или друга храна, но няма желание да я опита.

Стъпка 3. ПОМИРИСВА

Тази стъпка може да включва широк диапазон действия на обониянието – от способен съм да понеса миризмата на дадена храна в стаята до навеждам се напред или повдигам храната нагоре, за да я помириша .

Стъпка 4. ДОКОСВАНЕ

Докосването може да започне с върха на пръстите и да премине в хвщане с цялата  ръка, до повдигане на храната и доближаване до главата/лицето, до устните, зъбите и езика.

Стъпка 5. ВКУС

На това стъпало детето вече има смелост да опита храната, но може да отхапе парче и да изплюе веднага или или да го сдъвче няколко пъти и да го изплюе. Това не значи, че храната не му харесва, а че все още не е готово да преглътне.

Стъпка 6. ЯДЕНЕ

Последната стъпка е, когато детето отхапва, сдъвква и преглъща храната. Възможно е това да е само една хапка или само 2-3 хапки, но то вече е готово да преглътне. След няколко опитвания от 2-3 хапки, ще дойде и хапването на количеството. Детето вече е изкачило стълбата!

За някои деца и някои храни изкачването може да се случи по време на единствено хранене. В други случая то може да отнеме 5-6, 10 и дори повече хранения! Всяко изкачване на по-горно стъпало е напредък! Възможно е понякога детето да се качи до 4-то и 5-то стъпало, а после да слезе до 3 и отново да се изкачи. Процесът не винаги е линеен и са възможни регресии.

Как да насърчите напредъка

Ако имате дете, което има затруднения с храненето, избягвайте да го наричате „злоядо“. Приемете, че за него храненето е по-предизвикателно, изисква повече време и подкрепа, за да постигне напредък.

Разпечатайте Стълбата на храненето, сложете я на хладилника у дома и мерете напредъка на детето си не с това дали яде или не яде дадена храна, а с това колко стъпала от стълбата е изкачило за тази храна.

Например напредъкът може да бъде това, че вашето дете може да понася определена храна в чинията си, без да плаче. За друго дете, което редовно бута зеленчуци с вилицата си, помирисването, докосването или близването на една храна може да е голям напредък. Оттук нататък то може да се нуждае от още 2 , 3 или дори 10 предлагания на тази храна преди да е в състояние да яде от нея. Именно предлагането и насърчаването от страна на родителите да се придвижи нагоре по стълбата увеличава вероятността в крайна сметка да я прояде.

Ето какво още ще му помогне да изкачи тези стъпки:

 •       Направете времето за хранене приятно и позитивно.
 •       Бъди търпеливи.
 •       Насърчавайте децата си да помагат при пазаруването на хранителни стоки и приготвянето на храна у дома.
 •       Не ограничавайте храната, която предлагате на децата си, само до тази, която знаете, че ще приемат.
 •       Предлагайте на децата си разнообразие от храни при всяко хранене.
 •       Предлагайте предпочитани храни заедно с нови или отказвани преди това храни, за да намалите безпокойството и да насърчите приемането на новите храни.
 •       Оказвайте подкрепа и окуражавайте.
 •       Избягвайте да използвате натиск или награди (ще получиш еди какво си, ако изядеш еди що си).
 •       Избягвайте използването на разсейващи фактори като екрани на масата.
 •       Позволете на децата си да си взаимодействат и да играят с храната си (в рамките на разумното), за да се предвижат по-лесно по стълбата на храненето.
 •       Хранете се заедно с децата си и демонстрирайте положително хранително поведение на масата.