Повече плодове и зеленчуци, по-малко тесто и захар