3 важни въпроса за кафето и едно лирично отклонение с желирани мечета