Консервиране срещу ферментиране. Видове ферментация.