Когато се храните директно от хладилника, дръпнете си стол!